Seria interesante si alguien puede ir a mostrar el punto de vista animalista.

: Sala d’actes, Agència de Salut Pública de Barcelona. Pl Lesseps 1, planta 1. Barcelona. HORARI: 13 a 15 hores

http://www.aspb.cat/quefem/docs/Espe..._invasores.pdf