PDA

Ver la versión completa : 17 noviembre-Valencia. Huelga estudiantil. Por la enseñanza pública y de calidadSafanoria
04-nov-2011, 22:21
http://fotos.subefotos.com/b0ca701de7cbda1b90b1b44ec2912aeao.jpg

Ningúacasa, ningúalesaules
http://17nvalencia.blogspot.com/

El passat dijous 27 d'octubre l'Assemblea Interuniversitària de Valencià -formada per les assemblees dels campus de Blasco Ibáñez, Tarongers i Burjassot de la UV-EG i el campus de Vera de la UPV- convocà una vaga general d'estudiants per al proper dijous 17 de novembre. La jornada s'emmarcarà dins del context de mobilitzacions que tindran lloc a nivell europeu pel dia de l'estudiantat.

Enguany, la convocatòria de vaga general d'estudiants està més que justificada. L'aplicació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (procés de Bolonya) a les universitats amb l'anomenada Estratègia Universitat 2015 (EU2015) està suposant una acceleració del procés privatitzador que estan patint les universitat públiques valencianes.

Mentre que els alts càrrecs de les universitats s'han augmentat el sou un 11%, els estudiants i les estudiantes aquest curs hem vist perplexes com el preu de les matrícules ha augmentat més d'un 7% respecte les del darrer curs i un 4% per damunt de l'IPC. Mentrestant, la Generalitat Valenciana ofega les universitats públiques valencianes amb una pinça amb dos pols: d'una banda el gran deute que guarda amb les universitats públiques valencianes de més de 900 milions d'euros, i d'altra banda amb el desviament de capital públic a universitats privades -a la pràctica concertades- com el CEU i la Catòlica de València; la qual cosa està obligant a les universitats públiques a retallar milions i milions d'euros del seu pressupost, així com buscar en el capital privat una font d'ingressos alternativa. Tot açò, afegint també la reducció de les beques per part dels governs estatal i autonòmic, està suposant que la universitat estiga cada dia més a l'abast de menys gent.

També la qualitat de l'ensenyament s'està veient greument afectada per aquestes polítiques privatitzadores. Si bé les autoritats universitàries deien que el procés de Bolonya no suposaria una devaluació dels títols, la realitat és ben distinta. Actualment per adquirir els mateixos coneixements que amb la llicenciatura, els estudiants i les estudiantes ens estem veient obligades a cursar màsters com el de l'Advocacia i Procura o el Màster de Formació de Professorat. Títols molt més cars que les antigues llicenciatures els quals estan convertint les universitats en botigues expenedores de títols i competències al servei del mercat, i a les estudiantes en meres mercaderies buides de coneixement. D'altra banda, la renovació pedagògica, bandera de la reforma, continua sense onejar a les nostres aules. Tot i que se'ns cobre més pels crèdits ECTS, la renovació no ha anat més enllà dels treballs en grup i presentacions a l'aula de treballs.

Si açò fóra poc, les nostres perspectives de futur no poden ser tampoc gens optimistes. Si bé les xifres de l'atur ronden ja el 25% de la població activa al País Valencià, aquesta xifra augmenta fins un 43% si ens referim al jovent qualificat. Mentrestant, els governs aprofiten la crisi econòmica per tal de ratallar drets socials i laborals i precaritzar encara més les nostres condicions de treball.

És per tot açò que els estudiants i les estudantes ens hem vist obligades a convocar aquesta vaga general d'estudiants per tal de defensar un ensenyament verdaderament públic i de qualitat. La vaga anirà precedida per unes jornades de lluita que comprendran dels dies 7 al 17 de novembre sota el títol “compte enrere per la universitat pública”. Amb aquestes jornades, les assemblees d'estudiants pretenem informar a la comunitat educativa sobre l'actual situació de l'ensenyament públic front els atacs que està suposant l'Estratègia Universitat 2015, la qual dóna fi a l'actual model educatiu.

D'altra banda, les Assemblees d'Estudiants entenem que aquests fets no ens afecten únicament a nosaltres, sinó també al Personal Docent i Investigadors i al Personal d'Administració i Serveis, els quals també veuen greument mermades les seues condicions laborals. En aquest sentit, plantegem aquesta mobilització com l'inici d'un cicle amb el qual pretenem enfortir lligams amb tota la comunitat educativa, per tal de treballar junts en defensa de la universitat pública i de qualitat.

Finalment, fem una crida a tots els agents de la comunitat educativa a afegir-se a aquesta convocatòria, i encoratgem als estudiants i les estudiantes a organitzar-se i a participar activament de la mobilització del 17 de Novembre així com de les jornades prèvies.

Per un ensenyament públic i de qualitat, el 17 de Novembre, vaga general d'estudiants!
____________________________________________

Traducción al castellano:

Nadie en casa, nadie en las aulas
http://17nvalencia.blogspot.com/

El pasado jueves 27 de octubre, la Asamblea Interuniversitaria de Valencia -formada por las asambleas de los campus de Blasco Ibáñez, Tarongers y Burjassot de la UV-EG y el campu7s de Vera de la UPV- convoca una huelga general de estudiantes para el próximo jueves 17 de noviembre. La jornada se enmarca dentro del contexto de movilizaciones que tendrán lugar a nivel europeo para el día de los estudiantes.
Este año, la convocatoria de huelga general de estudiantes está más que justificada. La aplicación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (plan Bolonia) en las universidad con la llamada Estrategia Universidad 2015 (EU2015) está suponiendo una aceleración del proceso privatizador que están sufriendo las universidad públicas valencianas.

Mientras que los altos cargos de las universidades se han el sueldo un 11%, los estudiantes y las estudiantes este curso hemos visto perplejos como el precio de las matrículas ha aumentado más de un 7% respecto a las del último curso y un 4% por encima del IPC. Mientras tanto, la Generalitat Valenciana ahoga a las universidades públicas valencianas con una pinza con dos polos: por un lado, la gran deuda que guarda con las universidades públicas valencianas de más de 900 millones de euros, y por otro, con el desvío de capital público a universidades privadas -en la práctica concertadas- como el CEU y la Católica de Valencia; lo que está obligando a las universidades públicas a recortar millones y millones de euros de su presupuesto, así como buscar en el capital privado una fuente de ingresos alternativa. Todo esto, añadiendo también la reducción de las becas por parte de los gobiernos estatal y autonómico, está suponiendo que la universidad esté cada día más al alcance de menos gente.

También la calidad de la enseñanza se está viendo gravemente afectada por estas políticas privatizadoras. Si bien las autoridades universitarias decían que el plan Bolonia no supondría una devaluación de los títulos, la realidad es bien distinta. Actualmente, para adquirir los mismos conocimientos que con la licenciatura, los estudiantes y las estudiantes nos estamos viendo obligados a cursar másters como el de Abogacía y Procura o el máster de formación de profesorado. Títulos mucho más caros que las antiguas licenciaturas los cuales están convirtiendo las universidades en tiendas expendedoras de títulos y competencias al servicio del mercado, y a los estudiantes en meras mercancías vacías de conocimiento. Por otro lado, la renovación pedagógica, bandera de la reforma, continúa sin ondear en nuestras aulas. Aunque se nos cobre más por los créditos ECTS, la renovación no ha ido más allá de
los trabajos en grupo y presentaciones de trabajos en el aula.

Por si esto fuera poco, nuestras perspectivas de futuro no pueden ser tampoco nada optimistas. Si bien las cifras del paro rondan ya el 25% de la población activa en la Comunidad Valenciana, esta cifra aumenta hasta un 43% si nos referimos a la juventud cualificada. Mientras tanto, los gobiernos aprovechan la crisis económica para recortar derechos sociales y laborales y precarizar todavía más nuestras condiciones de trabajo.

Es por todo esto que los estudiantes y las estudiantes nos hemos visto obligados a convocar esta huelga general de estudiantes para defender una enseñanza verdaderamente pública y de calidad. La huelga irá precedida por unas jornadas de lucha que comprenderán desde el día 7 al 17 de noviembre bajo el título “cuenta atrás para la universidad pública”. Con estas jornadas, las asambleas de estudiantes pretendemos informar a la comunidad educativa sobre la actual situación de la enseñanza pública frente a los ataques que está suponiendo la Estrategia Universidad 2015, que da fin al actual modelo educativo.

Por otro lado, las Asambleas de Estudiantes entendemos que estos hechos no nos afectan únicamente a nosotros, sino también al Personal Docente e Investigador y al Personal de Administración y Servicios, que también ven gravemente mermadas sus condiciones laborales. En este sentido, planteamos esta movilización como el inicio de un ciclo con el que pretendemos fortalecer lazos con toda la comunidad educativa, para trabajar juntos en defensa de la universidad pública y de calidad.

Finalmente, hacemos una llamada a todos los agentes de la comunidad educativa para unirse a esta convocatoria, e invitamos a los estudiantes y a las estudiantes a organizarse y a participar activamente de la movilización del 17 de noviembre así como en las jornadas previas.

Por una enseñanza pública y de calidad, el 17 de noviembre, huelga general de estudiantes.

margaly
07-nov-2011, 18:40
Por favor, los mensajes que no se pongan en castellano debarian ser traducidos, ya que la mayoría somos castellanos y es el idioma oficial del foro.
Gracias.

Safanoria
08-nov-2011, 15:44
Yo creo que esto debería ir en activismo, etc, no?
Cuando tenga un rato libre lo traduzco

margaly
08-nov-2011, 17:14
Yo creo que esto debería ir en activismo, etc, no?

intentamos que en activismo sólo vayan temas relacionados con el veg*anismo, y en este caso no sé si lo está porque no entiendo nada :(


Cuando tenga un rato libre lo traduzco

muchas gracias.

laurana
08-nov-2011, 17:17
No tiene nada que ver con activismo veg*ano sino con activismo por la educación :D

Lo traduzco yo en un momento, pero debería quedarse en Miscelánea.

Safanoria
10-nov-2011, 12:38
Muchas gracias, laurana!! :)

Safanoria
11-nov-2011, 20:45
Refloto. Crucial la presencia masiva de alumnado defendiendo la educación pública.

Safanoria
14-nov-2011, 22:34
¡¡¡¡Up!!!!