PDA

Ver la versión completa : Al hala da la "A".Alex
02-abr-2011, 10:52
A var sa hazamas an hala an al qua sala sa habla can la "a". Al qua sa canfanda la taramas da las palas http://smilies-gifs.com/enfadados/33enfadados.gif

ah.... sa paada hablar da la qua sa quaara.

Alax

susanamaria
02-abr-2011, 10:54
Jaar qua láa para laar...

margaly
02-abr-2011, 10:59
aaaah, qaa asá na sa paada madaraaaaaaaaaarrrrr

(qua, na vala, sará qaa, na? )

Alex
02-abr-2011, 11:00
Jaar qua láa para laar...

as caataan da asfarzarsa an paca.

Alax

susanamaria
02-abr-2011, 11:04
As qua paca as may vaga y na la gasta asfarzarse :juas:
Y sa ta camas la s da caaStaán paar :bledu:

Terry
02-abr-2011, 11:09
Ha habada an par da camantaraas qaa na ha antandada, para baana, astá caraasa asta, ¿na?

Ma da an paca da rabaa xD

Mowgli
02-abr-2011, 11:16
A ma ma paraca an paca agatadar

laurana
02-abr-2011, 11:17
Ha habada an par da camantaraas qaa na ha antandada, para baana, astá caraasa asta, ¿na?

Ma da an paca da rabaa xD

Asa as parqa na panas damasaada atancaan.

Alax, sa ta va la pata cabaza. Ma ancanta :D

Terry
02-abr-2011, 11:19
A ma ma paraca an paca agatadar

Sá, a ma tambaán.

Cotorra
02-abr-2011, 11:31
Alax, aras an crack ;)

margaly
02-abr-2011, 11:31
Alax, sa ta va la pata cabaza. Ma ancanta :D

http://emoticons.miarroba.st/f2e99fee.gif alaaaaaaa , ha dacha pata !!!

laurana
02-abr-2011, 11:33
http://emoticons.miarroba.st/f2e99fee.gif alaaaaaaa , ha dacha pata !!!

:jaaa: :jaaa: Ya sabas qa saampra madara ma langaaja, para an asta acasaan na ha hacha falta :D

Cotorra
02-abr-2011, 11:35
laarana astá faara da cantral :p

Alex
02-abr-2011, 11:40
A ma ma paraca an paca agatadar

Sa trata da laar en vaz alta, asa as más fácal :bien:

Alex

Alex
02-abr-2011, 11:41
laarana astá faara da cantral :p

ya ta daga...... sa na llagamas a hablar can la "a" la banaan :bledu:

Alex

Terry
02-abr-2011, 11:42
http://emoticons.miarroba.st/f2e99fee.gif alaaaaaaa , ha dacha pata !!!

Jajajajaja, qaa raca! ma ha raáda an mantán!

laurana
02-abr-2011, 11:42
ya ta daga...... sa na llagamas a hablar can la "a" la banaan :bledu:

Alex

Tadaváa tandrá qa adatar :corte:

P*ta cabaza :D

Alex
02-abr-2011, 11:44
http://emoticons.miarroba.st/f2e99fee.gif alaaaaaaa , ha dacha pata !!!

Pata :nose: na as an taca

mara ana pata can sas patatas: http://smilies-gifs.com/burla-provocacion/5burla-provocacion.gifhttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9Ld7IjKJfFUnNcx_2m_nF6g8dvhxAD 2N3B4JKYQ3o-21JoL2_mw&t=1

Alax

Alex
02-abr-2011, 11:46
Laarana aja! qua ta van a banaar http://smilies-gifs.com/foros/2foros.gif

Alax

margaly
02-abr-2011, 11:46
na as la masma ana pata can sas patatas qaa ana pata can patatas :P (pardan, para na ha padada avatarla)

laurana
02-abr-2011, 11:46
mara ana pata can sas patatas: http://smilies-gifs.com/burla-provocacion/5burla-provocacion.gifhttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9Ld7IjKJfFUnNcx_2m_nF6g8dvhxAD 2N3B4JKYQ3o-21JoL2_mw&t=1

Alax

¿Patatas? :hm:
Alax, craa qa ta has aqavacada:
http://www.nutricion.pro/wp-content/uploads/2010/02/patata-300x300.jpg

Cotorra
02-abr-2011, 11:47
Pata :nose: na as an taca

mara ana pata can sas patatas: http://smilies-gifs.com/burla-provocacion/5burla-provocacion.gifhttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS9Ld7IjKJfFUnNcx_2m_nF6g8dvhxAD 2N3B4JKYQ3o-21JoL2_mw&t=1

Alax

Qaá banacas :amor:

Terry
02-abr-2011, 11:50
Laarana aja! qua ta van a banaar http://smilies-gifs.com/foros/2foros.gif

Alax

Hay qaa tararta da las palas!!!! An asa amagan salan latras qaa na san a!!!!! Has pardaaaaaaaaaaaaaaada!!!

Alex
02-abr-2011, 11:51
http://fserrano72.blogspot.es/img/pata.jpg

agaal sa rafaraa a atra pata ¿na?

Alax

Alex
02-abr-2011, 11:54
Hay qaa tararta da las palas!!!! An asa amagan salan latras qaa na san a!!!!! Has pardaaaaaaaaaaaaaaada!!!

Asa as trampa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tarra asa as trampa, ara ana amagan !!!!

Alax

Terry
02-abr-2011, 11:58
Asa as trampa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tarra asa as trampa, ara ana amagan !!!!

Alax

Clara, clara, cama aras al qaa ha anvantada al hala, panas las narmas, ¿na?

La y la padas panar, ¿na? qaa na as vacal :p

Alex
02-abr-2011, 12:00
Clara, clara, cama aras al qaa ha anvantada al hala, panas las narmas, ¿na?

La y la padas panar, ¿na? qaa na as vacal :p

vala, vala tarra

ma tara da las palas http://smilies-gifs.com/enfadados/33enfadados.gif

Alax

laurana
02-abr-2011, 12:00
La y la padas panar, ¿na? qaa na as vacal :p

Dapanda da danda aparazca. Par ajampla:

Al raa da Aspaña. Ahá saráa samavacálaca...

Alex
02-abr-2011, 12:01
Tarra http://smilies-gifs.com/peleas/1peleas.gif

Aja ah !!!! :D

Alax

Terry
02-abr-2011, 12:04
vala, vala tarra

ma tara da las palas http://smilies-gifs.com/enfadados/33enfadados.gif

Alax

¡¡Na!! Asta nacha ta taramas nasataras da las palas!!! :demon:

Alex
02-abr-2011, 12:04
Dapanda da danda aparazca. Par ajampla:

Al raa da Aspaña. Ahá saráa samavacálica...

HAS PARDADADA y has hacha tramapa parqua has adatada !!!!!!!!!!

tama palas http://smilies-gifs.com/enfadados/33enfadados.gif

a par trampasa más http://smilies-gifs.com/enfadados/33enfadados.gif

:D

laurana
02-abr-2011, 12:07
HAS PARDADADA y has hacha tramapa parqua has adatada !!!!!!!!!!

tama palas http://smilies-gifs.com/enfadados/33enfadados.gif

a par trampasa más http://smilies-gifs.com/enfadados/33enfadados.gif

:D

Puus uhuru mu unfudu u nu ruspuru u hublu cun lu u.
Uncumu quu lu uxplucu u Turru lu du lus vuculus puurdu.

http://spa.fotolog.com/photo/10/52/99/o__mary__o/1259701141528_f.jpg

Alex
02-abr-2011, 12:07
Dapanda da danda aparazca. Par ajampla:

Al raa da Aspaña. Ahá saráa samavacálaca...http://1.bp.blogspot.com/_Sg51v_GNbTU/TLx6NQ5B9LI/AAAAAAAACbc/iL6dzmp-gPg/s1600/juan-carlos-caida.jpg

¿Al raa da aspaña as samavacálaca.....?

ya craaa qua ara bakála.

Alax

Alex
02-abr-2011, 12:09
Puus uhuru mu unfudu u nu ruspuru u hublu cun lu u.
Uncumu quu lu uxplucu u Turru lu du lus vuculus puurdu.

http://spa.fotolog.com/photo/10/52/99/o__mary__o/1259701141528_f.jpg

Has pardada mas http://smilies-gifs.com/enfadados/33enfadados.gif chancha rabaña !!!!!!!

laarana na saba jagaaar na saba pardar !!!!! :bledu::bledu::bledu:

Alax

laurana
02-abr-2011, 12:10
HAS PARDADADA y has hacha tramapa parqua has adatada !!!!!!!!!!

tama palas http://smilies-gifs.com/enfadados/33enfadados.gif

a par trampasa más http://smilies-gifs.com/enfadados/33enfadados.gif

:D

Qarada Alax: ma paadas axplacar qaa has asta U?

Alex
02-abr-2011, 12:12
Qarada Alax: ma paadas axplacar qaa has asta U?

http://smilies-gifs.com/enfadados/28enfadados.gif

Tanas razan !!!!!!!!!!!!! Tanas razán !!!!!!!!!!!! http://smilies-gifs.com/enfadados/22enfadados.gif

Ala !!!!!!!!!!

Alax

laurana
02-abr-2011, 12:12
Has pardada mas http://smilies-gifs.com/enfadados/33enfadados.gif chanca rabaña !!!!!!!

laarana na saba jagaaar na saba pardar !!!!! :bledu::bledu::bledu:

Alax

Ta tambaán acabas da pardar can asa U.

Par la baca maara al paz, qaarada :D

laurana
02-abr-2011, 12:14
http://smilies-gifs.com/enfadados/28enfadados.gif

Tanas razan !!!!!!!!!!!!! Tanas razán !!!!!!!!!!!! http://smilies-gifs.com/enfadados/22enfadados.gif

Ala !!!!!!!!!!

Alax

La vava amagan da la rabaa a la frastracaán :jaaa: :jaaa:

Alex
02-abr-2011, 12:15
La vava amagan da la rabaa a la frastracaán :jaaa: :jaaa:


http://smilies-gifs.com/peleas/1peleas.gif

Ajata!!!!! qaa ta vagala !!!!!!!!

:D :D :D

Terry
02-abr-2011, 12:20
Asta sa as ha ada da las manas.

¿Nadaa más sa atrava a partacapar? Qaá abarramaanta

laurana
02-abr-2011, 12:31
Asta sa as ha ada da las manas.

¿Nadaa más sa atrava a partacapar? Qaá abarramaanta

As qaa la ganta as maa abarrada :D

Adamás, Alax a ya ya hamas pardada :cool:

Terry
02-abr-2011, 12:32
As qaa la ganta as maa abarrada :D

Adamás, Alax a ya ya hamas pardada :cool:

A sa ya habáas pardada, ¿par qaá sagaamas hablanda asá?

laurana
02-abr-2011, 12:34
A sa ya habáas pardada, ¿par qaá sagaamas hablanda asá?

Parqaa dabamas sar galapallas :D

Cotorra
02-abr-2011, 12:35
Ya qaaara qua sa ana saatana, qaa sá qaa astá layanda al hala :D

Terry
02-abr-2011, 12:36
Ya qaaara qua sa ana saatana, qaa sá qaa astá layanda al hala :D

¡Paas qaá catalla qaa aras! :p Saatana mamá maastratá an al hala!!! da alga banata!

Alex
02-abr-2011, 12:37
Ya qaaara qua sa ana saatana, qaa sá qaa astá layanda al hala :D

¿Sataana? ¿:demon:?

Alax

Cotorra
02-abr-2011, 12:40
¡Paas qaá catalla qaa aras! :p

Aa, la qaa ma ha dacha :dar:...

seitana
02-abr-2011, 12:41
:eek: ¡¡¡¡ Al fara sa vaalta laca !!!!!! :aaa:


http://fotos.subefotos.com/7a40d99bba2e7d9b99fd362f5547b8dco.gif

Terry
02-abr-2011, 12:44
:eek: ¡¡¡¡ Al fara sa vaalta laca !!!!!! :aaa:


http://fotos.subefotos.com/7a40d99bba2e7d9b99fd362f5547b8dco.gif

Mamaaaaaaaaaaaaaaa, qaa la catarra as ana catalla a ta habáa vasta par aqaá :p

laurana
02-abr-2011, 12:45
Mamaaaaaaaaaaaaaaa, qaa la catarra as ana catalla a ta habáa vasta par aqaá :p

Acasaca, chavata :jaaa: :jaaa:
Naña da mama :bledu:

Cotorra
02-abr-2011, 12:47
Mamaaaaaaaaaaaaaaa, qaa la catarra as ana catalla a ta habáa vasta par aqaá :p

Paas ya na ta ¨ajanta¨, Tarra :bledu:

Alex
02-abr-2011, 12:48
Acasaca, chavata :jaaa: :jaaa:
Naña da mama :bledu:

Tarra qua vaana al caca


http://saboresdeljardin.files.wordpress.com/2010/10/coco.jpg

Alex

laurana
02-abr-2011, 12:48
Paas ya na ta ¨ajanta¨, Tarra :bledu:

Haya paz, chacas, haya paz :D
Ja, qaa, sasa :confused:

Hacad las pacas :)

Terry
02-abr-2011, 12:48
Aa, la qaa ma ha dacha :dar:...


Nah, la habrás antandada mal :rolleyes:

Alex
02-abr-2011, 12:50
Paas ya na ta ¨ajanta¨, Tarra :bledu:

Catarra http://cyclean.es/blog/wp-content/uploads/2008/12/resfriado-navidad.jpg

ajantala parfa....

Alax

laurana
02-abr-2011, 12:50
Tarra qua vaana al caca


http://saboresdeljardin.files.wordpress.com/2010/10/coco.jpg

Alex

Has paasta atra U, Alax.
¿Ta gastan macha las U?

Craaa qaa ta gastaba más atra vacal... :bledu:

Terry
02-abr-2011, 12:51
Paas ya na ta ¨ajanta¨, Tarra :bledu:

Para ya qaara qaa ma ajantas! ja :llora::llora:

¿Ma pardanas? :(:(

susanamaria
02-abr-2011, 12:52
As qua la U tras la Q astá parmatada

Cotorra
02-abr-2011, 12:52
Catarra http://cyclean.es/blog/wp-content/uploads/2008/12/resfriado-navidad.jpg

ajantala parfa....

Alax

Baana, sa ma la padas asá la pardana ;)

Alex
02-abr-2011, 12:53
Has paasta atra U, Alax.
¿Ta gastan macha las U?

Craaa qaa ta gastaba más atra vacal... :bledu:

clara, la "A" :jaaa: :jaaa: :jaaa:

Ta la qaa qaraas as qaa paarda :bledu:

Alax

Cotorra
02-abr-2011, 12:53
Para ya qaara qaa ma ajantas! ja :llora::llora:

¿Ma pardanas? :(:(

Ta pardana :amor:

laurana
02-abr-2011, 12:54
As qua la U tras la Q astá parmatada

Na, asa as trampa.

Alex
02-abr-2011, 12:56
ahara craa qaa sa nas ha ada la panza


http://www.quegadgets.com/wp-content/uploads/2007/09/pinza.jpg

a la alla


http://www.sarda.es/inventos-raros/olla-velas.jpg

Alax

Alex
02-abr-2011, 13:00
A var ma axplaca:


La panza

http://www.cerveceva.com/wp-content/uploads/2009/10/PANZA.jpga la Haya


http://www.viajes.es/europa/holanda/holanda-la-haya-l2.jpg

NA

atra panza a atra alla.

Alax

Terry
02-abr-2011, 13:00
Ta pardana :amor:

Gracaas :abrazo:

Terry
02-abr-2011, 13:01
A var ma axplaca:

[CENTER]La panza

http://www.cerveceva.com/wp-content/uploads/2009/10/PANZA.jpg

Sagaara qaa taana an harmana gamala ahá matada...

MawyDLuffy
02-abr-2011, 13:43
Qaa paranaia....madra maa! :D taanas macha taampa labra ah!? XD

Cotorra
02-abr-2011, 16:02
¿Patatas? :hm:
Alax, craa qa ta has aqavacada:
http://www.nutricion.pro/wp-content/uploads/2010/02/patata-300x300.jpg

Acaba da camarma an plata casara da astas, tadaváa ma astaa ralamaanda :babas: :D

laurana
02-abr-2011, 16:20
Acaba da camarma an plata casara da astas, tadaváa ma astaa ralamaanda :babas: :D

:jaaa: :jaaa:

Alex
02-abr-2011, 16:29
Qaa paranaia....madra maa! :D taanas macha taampa labra ah!? XD

Has pardado !!!!!!!!!!!!!!!!!! tarán da palas :jaaa:

Alax

Pride
02-abr-2011, 16:32
Hala a tadas, ¿qaa han hacha?

Pride
02-abr-2011, 16:33
Has pardado !!!!!!!!!!!!!!!!!! tarán da palas :jaaa:

Alax

ta tambian!!!!!!!!!!! :aaa:

laurana
02-abr-2011, 16:34
ta tambian!!!!!!!!!!! :aaa:

A taaaaaaaaaaaaa, jajajaja

Cotorra
02-abr-2011, 16:34
Hala, Prada, ¿qaá ta caantas? ;)

Terry
02-abr-2011, 16:38
Hala, Prada, ¿qaá ta caantas? ;)

Jajajajaja caantas pardadaras :bledu:

Pride
02-abr-2011, 16:39
Hala Catarra, ya nada, anas lactaras an la bablaataca, casas sacaas an casa da ma chaca landa, a ya :corte: ¿A ta?

PD: ¿Sa ascraba "y" a "a"? O_o

Alex
02-abr-2011, 16:40
ta tambian!!!!!!!!!!! :aaa:

Ya sa, ma ha acabacada.... http://www.cristoferdelatorre.com/emoticonosgratis/emoticonos/emoticono-dandose-un-porrazo.gif

para ta tambán :toma:

Alax

Cotorra
02-abr-2011, 16:47
Hala Catarra, ya nada, anas lactaras an la bablaataca, casas sacaas an casa da ma chaca landa, a ya :corte: ¿A ta?

Paas ya an an ratata ma vaa a hacar actavasma can las da Agaaldad Anamal a alganas fararas :D

Alex
02-abr-2011, 16:53
Paas ya an an ratata ma vaa a hacar actavasma can las da Agaaldad Anamal a alganas fararas :D

ah? :confused:

Alax

laurana
02-abr-2011, 16:55
Paas ya an an ratata ma vaa a hacar actavasma can las da Agaaldad Anamal a alganas fararas :D


ah? :confused:

Alax

Pues yo en un ratito me voy a hacer activismo con los de Igualdad Animal y algunas foreras ;)

Cotorra
02-abr-2011, 16:57
ah? :confused:

Alax

¿ta la tradazca? ¡Laaga na ma dagáas qaa ha pardada! :P

Cotorra
02-abr-2011, 16:59
Pues yo en un ratito me voy a hacer activismo con los de Igualdad Animal y algunas foreras ;)

¡Asa laarana! :adora: :p

Alex
02-abr-2011, 17:01
¿ta la tradazca? ¡Laaga na ma dagáas qaa ha pardada! :P

aaaaaahhhh mas pallada..... cañaaaaaaa http://www.cristoferdelatorre.com/emoticonosgratis/emoticonos/cunao.gif

Alax

laurana
02-abr-2011, 17:02
¡Asa laarana! :adora: :p

Para sarvarta, gaapa :abrazo:

Terry
02-abr-2011, 17:02
¡Asa laarana! :adora: :p

Sa ta antandáa baan :)

Alex
02-abr-2011, 17:06
Pues yo en un ratito me voy a hacer activismo con los de Igualdad Animal y algunas foreras ;)

Laarana http://smilies-gifs.com/amarillos/59amarillos.gif

Catarra http://smilies-gifs.com/amarillos/60amarillos.gif

Mara qua baan atra vaz qaa pardado :bledu:

Alex

Ra-Ammon Brelobo
02-abr-2011, 19:35
¡Andad a Barajas a plantar calabazas a patadas! ¡Caramba! ¡Vaya mamarrachada...! jajajaja... hala, hasta mañana.

Cotorra
03-abr-2011, 14:51
¡Hala, fararas!, ¿cáma va al damanga? ;)

laurana
03-abr-2011, 14:52
¡Hala, fararas!, ¿cáma va al damanga? ;)

Maa baan, majata :D

Cotorra
03-abr-2011, 14:53
Maa baan, majata :D

Ma alagra macha, laaranalla :bien:

Cotorra
03-abr-2011, 14:59
An Granada astá llavaanda, a var sa para a paada sacar a ma parra :rolleyes:

Pride
03-abr-2011, 14:59
¡Hala, fararas!, ¿cáma va al damanga? ;)

Baan, ma vaa a ana charla sabra la anargáa naclaar :bien:

Cotorra
03-abr-2011, 15:00
Baan, ma vaa a ana charla sabra la anargáa naclaar :bien:

Qaá antarasanta :D

Erinna
03-abr-2011, 15:05
An Granada astá llavaanda, a var sa para a paada sacar a ma parra :rolleyes:

Acá tambaán llaava... Craa qua vay a cacanar ^^

Cotorra
03-abr-2011, 15:06
Acá tambaán llaava... Craa qua vay a cacanar ^^

¿a qaá vas a hacar? :P

Alex
03-abr-2011, 15:18
catarra raba pan an la casa da san jaan..... !!!! http://smilies-gifs.com/musicales/40musicales.gif

Alex

Cotorra
03-abr-2011, 15:20
catarra raba pan an la casa da san jaan..... !!!! http://smilies-gifs.com/musicales/40musicales.gif

Alex

Paas na :bledu:

Erinna
03-abr-2011, 15:24
Paas na :bledu:

Taanas qua dacar: "¿Qaan ya?"
Y nasatras daramas: Sá, tá
Y tá darás: Ya na faa
Y nas: ¿Antancas qaan?

:bledu::bledu:

Cotorra
03-abr-2011, 15:24
Alax sa ha hacha pas an al saca da darmar :D

Alex
03-abr-2011, 15:31
Alax sa ha hacha pas an al saca da darmar :D

adata !!!!!!!!!!!!!! :D

Alax

laurana
03-abr-2011, 15:32
An Granada astá llavaanda, a var sa para a paada sacar a ma parra :rolleyes:

Pabra parra. Aspara qaa para ya da llavar a qaa la paadas sacar a pasaar :)

Cotorra
03-abr-2011, 15:33
adata !!!!!!!!!!!!!! :D

Alax

¿Par? :bledu:

Alex
03-abr-2011, 15:33
http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/a-casanova/sabina.jpg


La nastra dará la qaa daran das pacas da hala an an whaska and tha raad

saspacha qua asa sa barlaba a travás dal alvada capada da ma
.......

Alax

laurana
03-abr-2011, 15:33
Taanas qua dacar: "¿Qaan ya?"
Y nasatras daramas: Sá, tá
Y tá darás: Ya na faa
Y nas: ¿Antancas qaan?

:bledu::bledu:

:jaaa: :jaaa:

Ha pansada la masma qaa ta :D

Alex
03-abr-2011, 15:34
¿Par? :bledu:

aspara qua na la habaa antandado:

"na ya na faa.... faa laaraana"

..... Laarana raba pan an la casa da san jaan...... http://smilies-gifs.com/musicales/2musicales.gif

Alax

laurana
03-abr-2011, 15:36
aspara qua na la habaa antandado:

"na ya na faa.... faa laaraana"
..... Laarana raba pan an la casa da san jaan...... http://smilies-gifs.com/musicales/2musicales.gif

Alax

¿Qaán ya?
Sá, tá.
Ya na faa.

Antancas qaán?

Faa Aranna...

Aranna sa hacha pas, an al saca da darmar

Cotorra
03-abr-2011, 15:37
Pabra parra. Aspara qaa para ya da llavar a qaa la paadas sacar a pasaar :)

¿Taanas saparpadaras? ¡Ha parada da llavar, ma vaa da pasaa can ál, gracaas! :p

laurana
03-abr-2011, 15:39
¿Taanas saparpadaras? ¡Ha parada da llavar, ma vaa da pasaa can ál, gracaas! :p

Sá, ya sabas qaa ya saa la saparzanaharaa can patas :jaaa: :jaaa:

http://uploads.blogia.com/blogs/r/ra/ran/randyelpintor/upload/20060416231017-superzanahoria.jpg

Alex
03-abr-2011, 15:40
¿Taanas saparpadaras? ¡Ha parada da llavar, ma vaa da pasaa can ál, gracaas! :phttp://3.bp.blogspot.com/_t_wHKzZNo5o/S-xhalBWdbI/AAAAAAAAA5E/Zi6-wfqDyMI/s400/La+mujer+Maravilla+2.jpg

as la majar maravalla.

Alex

Alex
03-abr-2011, 15:42
Astaa pansando :piensa: qua sa ana axtranjara antrara an asta hala can la antancaan da aprandar castallana ¿quá pansaraa?.

Haa qaa pragantar a Katarana..... :p

Alax

Alex
03-abr-2011, 15:52
¿Taanas saparpadaras? ¡Ha parada da llavar, ma vaa da pasaa can ál, gracaas! :p


LA MAJAR BAANACA

[IMG]http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/50289_66110449917_6576085_n.jpg


A, A LA MAJAR, LA MAJAR ANVASABLA


http://www.cristalab.com/images/tips/illustrator/objetos-3d/1.gif

Alax

gilducha
03-abr-2011, 16:22
Ma pardá asta hala... :(

Cotorra
03-abr-2011, 17:02
Ma pardá asta hala... :(

Na ta praacapas, a la majar haa algaaan qaa llaga más tarda ;)

Alex
03-abr-2011, 17:57
Ma pardá asta hala... :(

Na pasa nada. La baana da asta hala as qaa sampra paadas antrar a na habarsa pardada nada :p.

Alax

gilducha
03-abr-2011, 18:18
Na ta praacapas, a la majar haa algaaan qaa llaga más tarda ;)


Na pasa nada. La baana da asta hala as qaa sampra paadas antrar a na habarsa pardada nada :p.

Alax

Paas vaas a tanar razán! :D

laurana
03-abr-2011, 18:20
Paas vaas a tanar razán! :D

Galdacha!!!! Baanvanada!!!! An basata gaapa!!!

laurana
03-abr-2011, 18:34
La A as ana taanda da las apachas

Cotorra
04-abr-2011, 23:25
Ayar na dajamas nada, can la baan qaa ma la pasa ya par aquá :rolleyes:...

Cotorra
04-abr-2011, 23:35
Ayar na dajamas nada, can la baan qaa ma la pasa ya par aquá :rolleyes:...

Aa, ha pardada :o

Pride
04-abr-2011, 23:38
Aa, ha pardada :o

Qaá hanastadad :eek: :D

Terry
04-abr-2011, 23:52
Aa, ha pardada :o

Quá gracaasa aras, maja ^^

Cotorra
04-abr-2011, 23:59
Quá gracaasa aras, maja ^^

Gracaas, tá tambaán aras maja a has pardada :D

Cotorra
05-abr-2011, 00:00
Qaá hanastadad :eek: :D

Gracaas, Prada :corte:

Terry
05-abr-2011, 00:05
Gracaas, tá tambaán aras maja a has pardada :D


Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a :llora:

Asqaa ma has canfandada :P

Cotorra
05-abr-2011, 00:09
Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a :llora:

Asqaa ma has canfandada :P

Bla, bla, bla, bla, bla :bledu:
PD: na llaras ;)

Cotorra
05-abr-2011, 00:16
Ma vaa a darmar, baanas nachas :aau:

Pride
05-abr-2011, 00:23
Baanas nachas, Catarra.

Hala a tadas! ¿Qaá hacan? Ya astaa dasalasaanada parqaa saqaa 14 an ana praaba da qaamaca arganaca ¬¬ Sála par anas arraras an la namanclatara, para hablá can ma prafasara da baalagaa sabra la dafacaancaa dal sastama adacatava.

An al fanda pansá qaa dacáa astapadacas, par caarta :corte:

Pride
08-abr-2011, 01:53
¿Hasta hala va a qaadar alvadada? :(

¡Hala a tadas!

Cotorra
10-abr-2011, 22:23
¿Hasta hala va a qaadar alvadada? :(

¡Hala a tadas!

Sa ma pasá ta camantaraa, la saanta, Prada :pobre:

Pride
10-abr-2011, 22:37
Na amparta, Catarra :D

¡Hala a tadas!

Alex
16-abr-2011, 13:21
hala a tadas, astaba pansanda.............. ¿abramas al hala da la "e" a sagamas can asta?

Alax

laurana
16-abr-2011, 13:25
hala a tadas, astaba pansanda.............. ¿abramas al hala da la "e" a sagamas can asta?

Alax

¡¡Para baana!!

¿Qaa taanas tá an cantra da la "a", ah, Alax? :bledu:

Cotorra
16-abr-2011, 13:44
¡¡Para baana!!

¿Qaa taanas tá an cantra da la "a", ah, Alax? :bledu:

Asa masma ma praganta ya, par la a ampaaza amaga, amar, anamal :amor: :D...

Alex
16-abr-2011, 13:50
a var na http://4.bp.blogspot.com/_faOHsB3OSeo/SxObkvxcBVI/AAAAAAAAD3k/0vkKyL_-xtg/s400/tanga.jpg (tanga) nada an cantra da la "a" para as para abrar atra casa.

Alax

laurana
16-abr-2011, 13:51
jajajajajajaja :D

chikita
16-abr-2011, 15:31
ká láa!!! llava madaa hara pa antandar las camantaraas!!! asa sá, as ma cámada ascrabar asá... Alax, jajajaja.... ma maa cantaga... jajaja..... (a asa qaa ya na ma ráa can la a, saampra la haga can... la saganda vacal

chikita
16-abr-2011, 15:33
hala a tadas, astaba pansanda.............. ¿abramas al hala da la "e" a sagamas can asta?

Alax

Alax!!!! qaa na sa paada dacar la saganda vacal!!!!!!! a var sa ta vas a aataalamanar da ta prapaa hala!!!:hm: jajajajajjajajajaja

Alex
16-abr-2011, 15:40
Alax!!!! qaa na sa paada dacar la saganda vacal!!!!!!! a var sa ta vas a aataalamanar da ta prapaa hala!!!:hm: jajajajajjajajajaja

a var chacatata :corte: ara ana prapasta :(

na ma achaas parfa :plis:

cama prapandraas ta an hala da la "e" san dacar "e": abramas al hala da la "a" (paracaraan tadas la masma)

Alax :D

laurana
16-abr-2011, 15:44
a var chacatata :corte: ara ana prapasta :(

na ma achaas parfa :plis:

cama prapandraas ta an hala da la "e" san dacar "e": abramas al hala da la "a" (paracaraan tadas la masma)

Alax :D


Alax, ¿paada hablar? :D

Alla nambra asa vacal dacaanda saganda vacal :bledu:

Alex
16-abr-2011, 15:56
Alax, ¿paada hablar? :D

Alla nambra asa vacal dacaanda saganda vacal :bledu:

:D tanta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

la saganda vacal qaa baana adaa :bien:

al hala da la saganda vacal.

Alax

chikita
18-abr-2011, 11:21
:D tanta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

la saganda vacal qaa baana adaa :bien:

al hala da la saganda vacal.

Alax

Vas? sa ya la había dacha ya...:o manas mal qaa Laarana ma ascacha... jajajja...

Archmigue
18-abr-2011, 12:47
Trabaja, plasma las palabras, hazlas balas,
Atrapa ráfagas, sal, machaca cada sala,
Ladra hasta rasgar la garganta,
Saca las garras, las armas,
Las gradas harán palmas,
La fama tarda, patán, jamás hallarás paz,
Amargas caras largas arrastran la maldad,
Andarás a rastras, pagarás caras las cagadas,
Las carcajadas sabrán saladas,
Tras, tantas trampas, tras, tanta jarana,
Tantas falsas alabanzas, tras, tantas caladas,
Tantas almas traspasadas para alcanzar la calma,
Tantas pájaras, Nach manda fantasmas al Sáhara,
Charlas baratas taladran hasta dar arcadas,
Parrafadas flacas acabarán mal paradas,
Tan malas para masacrar, para ganar batallas,
Apartadas, a patadas, atrapadas hasta dar la talla,
Canalla, vas a dar la campanada, para nada,
Camaradas harán manada para achantar,
Hasta cantarás baladas para agradar a las masas,
Salta pacá, ya cansas, ya.

-NACH

sika
18-abr-2011, 12:54
na haa past qaa na anvanta álax.

dasda haa ma praclama sagaadara taya.

Alex
18-abr-2011, 12:55
Vas? sa ya la había dacha ya...:o manas mal qaa Laarana ma ascacha... jajajja...

La has cagada!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bledu:

Ta taramas da las palas :D

Alax

Alex
18-abr-2011, 12:58
na haa past qaa na anvanta álax.

dasda haa ma praclama sagaadara taya.http://smilies-gifs.com/saludar/8saludar.gif

Alax

chikita
18-abr-2011, 13:08
La has cagada!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bledu:

Ta taramas da las palas :D

Alax


NAAAAAAAAAAAAAAA MAARDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA (tanga axcasa, ,as al traama da la faga da Kaka....) GRRRRRRR....... alax, ana naava narma: sa parmata an falla, ak? jajaja... asá pasamas par alta la da la saganda vacal... jajajaja....:eek::eek:

laurana
18-abr-2011, 13:20
NAAAAAAAAAAAAAAA MAARDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA (tanga axcasa, ,as al traama da la faga da Kaka....) GRRRRRRR....... alax, ana naava narma: sa parmata an falla, ak? jajaja... asá pasamas par alta la da la saganda vacal... jajajaja....:eek::eek:

Saas tadas unas trampasas :bledu:

Cotorra
18-abr-2011, 13:45
Saas tadas unas trampasas :bledu:

Manas tá a ya :D

laurana
18-abr-2011, 15:02
Manas tá a ya :D

Clara. Tá a ya samas las ánacas qaa na nas aqaavacamas al ascrabar can la a :D

Kozmic
18-abr-2011, 15:07
Taaadas lacas... :hm:

laurana
18-abr-2011, 15:10
Taaadas lacas... :hm:

:jaaa: :jaaa:
Tadas lacas (http://www.youtube.com/watch?v=LlV4DN6_gpo) :D

Kozmic
18-abr-2011, 15:19
Axactamanta xD

Pride
18-abr-2011, 15:19
Hala a tadas.

chikita
18-abr-2011, 18:18
:jaaa: :jaaa:
Tadas lacas (http://www.youtube.com/watch?v=LlV4DN6_gpo) :D

laca??? da asa nada, ya say aspama da pala, na laca!!!!!....:cool:

chikita
18-abr-2011, 18:21
Taaadas lacas... :hm:

vanga kazmac, sa astás dasaanda panarta a hablar can la a... vanga tantarrán... jajajajajajjaja

Cotorra
20-abr-2011, 21:32
¿Qaá tal la Samana Santa, chacas? ;)

chikita
23-abr-2011, 00:47
Jajaja...pas...pasada par agaa, haja, manada maarda...ya qaa say da sacana y qaaraa pasarmala an la calla y las tarrazatas... y las damás? qaa tal??

Kozmic
23-abr-2011, 00:54
Acaba da llagar da an camplaañas :D

seitana
23-abr-2011, 10:33
Baanas daas a tadas !!! :)

Erinna
23-abr-2011, 11:20
¡Falaz San Jarda! :)

chikita
23-abr-2011, 17:10
Camplas, santas...vaa qaa as ha ada ma baan antanzas.... y ya qaa ma alagra!!!!!vavan las paantas largas!!!a má hay ma taca dáa da na hacar na da ná!!!yajaaaaaaa!!!!

Cotorra
28-abr-2011, 21:30
Saba al hala, aanqaa nadaa partacapa :p

greenpaz
28-abr-2011, 22:09
:hm: mmmmm

Cotorra
09-ago-2011, 21:46
Alax, al hala da la ¨A¨ as asta, na al dal aptamasma na al da las pansamaantas :bledu: ;) :beso:

Alex
09-ago-2011, 21:51
Catarralla :D

aras an sal

http://www.gifs10.com/imagenes/imagenes-soles.gif

Alax

Hound
09-ago-2011, 22:19
Vaya, la masa saldrá más salada y Baltasar bajará a la barraca para saltar.

rosauro
09-ago-2011, 22:23
astaa hasta las cajanas da la maarda da parafarnalaa qua asta mantanda madrad, maantras mallanas da parsanas san padar camar.